До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Вікентій В'ячеславович Хвойка та його внесок у дослідження давньої історії України (до 160-річчя від дня народження) (2010)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000013555


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ВІКЕНТІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ ХВОЙКА ТА ЙОГО ВНЕСОК У ДОСЛІДЖЕННЯ ДАВНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (ДО 160-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
Автор(и):
Абашина Наталя Серафимівна
Беленко Микола Миколайович
Бурдо Наталія Борисівна
Віденко Михайло Юрійович
Діденко Сергій Васильович
Ковтанюк Н. Г. (ред.)
Нестерук Л. І. (ред.)
Стрельник М. О. (ред.)
Дата(и):2010


 Переглянути документ   


Опис документа:

Вікентій В'ячеславович Хвойка та його внесок у дослідження давньої історії України (до 160-річчя від дня народження) : темат. зб. наук. пр. / редкол.: Н. Г. Ковтанюк (голов. ред.) та ін.; М-во культури і туризму України, Нац. музей історії України. – К.: [Такі справи], 2010. – 159 c. : іл. – ISBN 978-966-7208-62-2.


Збірник присвячено видатному вченому археологу В.В. Хвойці. Його особистість, діяльність та наукова спадщина привертають увагу не лише науковців, але й широкої громадськості. В.В. Хвойка своєю наполегливою та невтомною археологічною діяльністю зробив відкриття, котрі прославили Київ та Україну. З його ім’ям пов’язано відкриття трипільської, зарубинецької та черняхівської культур, дослідження старожитностей Придніпров’я. У збірнику вміщено наукові статті вчених Інституту археології НАН України та наукових співробітників Національного музею історії України, які займаються дослідженням наукової спадщини одного із засновників музею - В.В. Хвойки. Збірник розрахований на істориків, археологів, краєзнавців, музейників, широкий загал шанувальників історії України.


      Зміст


  Вступ. - С. 5-7.
 1. Станіцина Г. О. Листування В. В. Хвойки з графом О. О. Бобринським, яке зберігається у науковому архіві Інституту археології НАН України. - С. 8-29.
 2. Беленко М. М. Палеолітичні дослідження В. В. Хвойки. - С. 30-43.
 3. Бурдо Н. Б. "Культури А та Б" Вікентія Хвойки і сучасний стан проблеми виділення культур спільноти Трипілля-Кукутень. - С. 44-58.
 4. Якубенко О. О. Матеріали трипільської колекції В. В. Хвойки в археологічний збірці музею. - С. 59-77.
 5. Діденко С. В. Черняхівські пам'ятки з Вінничини в збірці музею . - С. 78-88.
 6. Відейко М. Ю. Трипільці-"автохтони" В. В. Хвойки та сучасний погляд на Трипілля-Кукутень. - С. 89-93.
 7. Мезенцева І. В. Предмети озброєння з розкопок В. Хвойки біля с. Пастирське Черкаської області в експозиції НМІУ. - С. 94-103.
 8. Дідух Л. М. Колекція хрестів-тільників з археологічної розвідки В. В. Хвойки в с. Келеберда Полтавської губернії у зібранні НМІУ. - С. 104-110.
 9. Абашина Н. С. Концепція В. В. Хвойки і сучасні погляди на етногенез слов'ян. - С. 111-118.
 10. Козюба В. К. Головні підсумки дослідження Десятинної церкви 2005-2009 рр. - С. 119-137.
 11. Стрельник М. О. Використання матеріалів з розкопок В. В. Хвойки у висвітленні історії давнього населення України І половини І тис. н. е. в експозиції НМІУ. - С. 138-145.
 12. Документи В. Хвойки, що зберігаються в колекції НМІУ. - С. 146-149.
 13. Археологічні пам'ятки, віднайдені В. Хвойкою. - С. 150.

Тираж: 300 пр.


Довідки про авторів:

 АБАШИНА НАТАЛІЯ СЕРАФИМІВНА
 БЕЛЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 БУРДО НАТАЛІЯ БОРИСІВНА

Довідки про колективи:

 МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Теми:

 • Персоналії
 • Археологи
 • Науковці


 • Рубрики:

   ЧЕРНЯХІВСЬКА КУЛЬТУРА

  Персоналії:

   ХВОЙКА ВІКЕНТІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського