До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  Таранець В. Г. Трипільський субстрат: Походження давньоєвропейських мов (2009)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000024342


Тип рерусу:

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ТРИПІЛЬСЬКИЙ СУБСТРАТ: ПОХОДЖЕННЯ ДАВНЬОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ
Автор(и):Таранець Валентин Григорович
Дата(и):2009


 Переглянути документ   


Опис документа:

Таранець, Валентин Григорович.

Трипільський субстрат: Походження давньоєвропейських мов : монографія / В. Г. Таранець; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр., Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 274 с.


У монографії розглядається проблема впливу Трипільського мовного субстрату на давньоєвропейські мови, носії яких, залишивши свою прабатьківщину в Анатолії на Близькому Сході, переселились зі сторони Східного Кавказу в південні степи Росії та України. Перебуваючи тривалий час на території Трипілля, арії разом з автохтонним неіндоєвропейським населенням пережили двомовність, у результаті якої останні асимілювались, а індоєвропейці, розпавшись на окремі етноси, утворили зі своїх діалектів окремі мови: індоіранські, слов’янські, балтійські, германські, італійські, кельтські, іллірійську та фракійську, в яких чітко засвідчено субстратний елемент. З кінця 3 тис. до н. е. зазначені етноси почали мігрувати в Європу, зазнавши різного ступеню впливу Трипільського субстрату. Найдовше знаходилися в Трипіллі слов’янські племена, а серед них і донині тут проживає український етнос, які зазнали найбільшої інтерференції мови-субстрату, і звідси українська мова зберегла найбільше архаїчних слов’янських та індоєвропейських рис. Результати дослідження ґрунтуються на лінгвістичному, історико-культурологічному аналізі давніх слів та свідчень археологічного, етнографічного і фольклорного матеріалу. Для філологів, істориків, соціологів, етнологів, державних службовців і всіх, хто цікавиться походженням наших предків - слов’ян та європейських народів.


Довідки про авторів:

 ТАРАНЕЦЬ ВАЛЕНТИН ГРИГОРОВИЧ

Довідки про колективи:

 МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
 ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАДУ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського