До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Білокінь С. І. Довідкова книга з культурної спадщини України : метабібліографія, зміст біографічних та інших словників тощо (2009)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000033


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ДОВІДКОВА КНИГА З КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ : МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ, ЗМІСТ БІОГРАФІЧНИХ ТА ІНШИХ СЛОВНИКІВ ТОЩО
Автор(и):Білокінь С. І.
Дата(и):2009


 Переглянути документ     Електронна бібліотека Інституту історії України 


Опис документа:

Білокінь, С. І.

Довідкова книга з культурної спадщини України : метабібліографія, зміст біографічних та інших словників тощо : робочий зошит / С. І. Білокінь; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. – 514 c.


Нове довідкове видання розкриває фактографічний зміст важливіших бібліографічних покажчиків, біографічних словників та інших довідкових видань щодо культурної спадщини України. Вибирання україніки із імперських та загальносоюзних оглядів виявляє повні контури української історичної літератури. Зіставлення статей із різних словників про ту саму особу виявляє численні помилки, адже з багатьох варіантів правильний може бути лише один. Викладений за історичними періодами, загальний список розглядуваних праць визначає історіографічну й довідкову вагу кожного з цих періодів.


Довідки про авторів:

 БІЛОКІНЬ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

  • Біографістика
  • Історична бібліографія


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського