До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство   Книга і друкарство на Україні (1964])

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0010406


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
КНИГА І ДРУКАРСТВО НА УКРАЇНІ
Автор(и):
Дей Олексій Іванович
Ісаєвич Ярослав Дмитрович
Коляда Григорій Іванович
Попов Павло Миколайович (ред.)
Дата(и):1964]


 Переглянути документ   


Опис документа:

Книга і друкарство на Україні / [О. І. Дей, Я. Д. Ісаєвич, Г. І. Коляда та ін. ; за ред. П. М. Попова]; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М. Т. Рильського, Держ. публ. б-ка. – [Київ: Наук. думка, 1964]. – 313, [2] c. : іл.


Першою спробою систематичного викладу історії української книги за 390 років – від найдавніших часів, від діяльності Івана Федорова у Львові до наших днів – є пропонована колективна праця "Книга і друкарство на Україні". Ця монографія є дослідницькою працею, заснованою на безпосередньому вивченні джерел і в той же час має на меті бути свого роду посібником при вивченні історії книги й друкарства на Україні.


Довідки про авторів:

 ДЕЙ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
 ІСАЄВИЧ ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ
 КОЛЯДА ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
 ПОПОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ М. Т. РИЛЬСЬКОГО
 НАУКОВА ДУМКА
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Теми:

  • Друкарні, видавництва

  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського