До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  Сергійчук В. І. Трагедія Волині (2009)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0010407


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ТРАГЕДІЯ ВОЛИНІ
Автор(и):Сергійчук Володимир Іванович
Дата(и):2009


 Переглянути документ   


Опис документа:

Сергійчук, Володимир Іванович.

Трагедія Волині : причини й перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни / Володимир Сергійчук; Укр. ін-т нац. пам’яті. – Київ: ПП Сергійчук М. І., 2009. – 200 c.


У пропонованому дослідженні розповідається про причини й перебіг польсько-українського збройного конфлікту на Волині у роки Другої світової війни. Залучивши до наукового обігу велику кількість нових документів, у тому числі з колишніх таємних архівів, автор доходить висновку, що протистояння відбувалося насамперед через несприйняття польською політичною елітою і частиною поляків прагнень українців творити власну державу на споконвічній українській землі. Наголошується також, що в розпалюванні збройного конфлікту були зацікавлені як гітлерівці, так і більшовики.


Довідки про авторів:

 СЕРГІЙЧУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Довідки про колективи:

 УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ

Теми:

  • Друга Світова Війна (1939-1945)


  • Рубрики:

     ВОЛИНСЬКА ТРАГЕДІЯ
     ПОЛЯКИ

     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського