До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  Іванова Л. Г. Суспільно-політичний рух 60-х рр. ХІХ ст. в Україні: до проблеми становлення ідеології (2000)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0010830


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ 60-Х РР. ХІХ СТ. В УКРАЇНІ: ДО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІДЕОЛОГІЇ
Автор(и):Іванова Людмила Георгіївна
Іванченко Раїса Петрівна
Дата(и):2000


 ч. 1    ч. 2   


Опис документа:

Іванова, Людмила Георгіївна.

Суспільно-політичний рух 60-х рр. ХІХ ст. в Україні: до проблеми становлення ідеології / Л. Г. Іванова, Р. П. Іванченко; Міжнар. ін-т лінгвістики і права. – Київ: [МІЛП], 2000. – 351 с.


Це монографічне дослідження присвячене маловивченій темі української історії – відродженню української національної ідеї в переломну кризову добу 60-х рр. XIX ст. коли народжувались новітні ідеали суспільного життя. На багатому архівному матеріалі, мемуарній та дослідницькій літературі ця праця висвітлює не лише становлення нових форм суспільної боротьби, нових засад національної ідеології як ідеології державницької, а й показує ці процеси у взаємозв'язках, взаємовпливах і протиборстві і європейським, російським, польським визвольними рухами. А тому дає читачам можливість усвідомити значення боротьби за українську ідею в минулому і сучасному.


Довідки про авторів:

 ІВАНОВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГІЇВНА
 ІВАНЧЕНКО РАЇСА ПЕТРІВНА

Теми:

 • Суспільно-політичні рухи


 • Рубрики:

   ГРОМАДИ
   ОДЕСЬКА ГРОМАДА
   СТАРА ГРОМАДА

  Персоналії:

   ПИРОГОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського