До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Мефферт Б. Ф. Ископаемые угли Донецкого бассейна. Вып. 1 :  Угли Центрального района (1915)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0011021


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Російська

Назва(и):
ИСКОПАЕМЫЕ УГЛИ ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА
Вып. 1 : УГЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
Автор(и):
Мефферт Б. Ф.
Лутугин Л. И. (ред.)
Дата(и):1915


 Переглянути документ   


Опис документа:

Мефферт, Б. Ф.
Ископаемые угли Донецкого бассейна / сост. Б. Ф. Мефферт. - Харьков : Тип. П. Д. Калугина, 1915.

Вып. 1 : Угли Центрального района / под ред. и с предисл. Л. И. Лутугина. – 1915. – VII, 229 с., [21] л. табл. : табл. – (Издание Совета Съезда горнопромышленников юга России).


Работа составлена на основе проведенных геологических и химических исследований угольных пластов Донецкого бассейна. В предисловии, составленном Л. И. Лутугиным, указываются задачи, поставленные перед исследованием: "Исследование должно было дать возможно полную и закономерно выполненную характеристику химической природы пласта каменного угля; оно должно было собрать материал для выяснения причин различия в качестве угольных пластов; должно было нарисовать картину распределения углей различных качеств в пределах бассейна и дать, таким образом, материал для учета запасов углей различных качеств. Естественно, что решение таким образом поставленной задачи могло быть получено лишь при условии тесного единения исследований химических и геологических".


Теми:

  • Геологія


  • Рубрики:

     ДОНЕЧЧИНА


     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського