До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Архів Коша Нової Запорозької Січі (1994)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0011039


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
АРХІВ КОША НОВОЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ
Автор(и):
Бутич Іван Лукич (відп. ред.)
Гісцова Любов Захарівна (упоряд.)
Демченко Людмила Ярославівна (упоряд.)
Дата(и):1994


 Переглянути документ   


Опис документа:

Архів Коша Нової Запорозької Січі : опис справ 1713-1776 / АН України, Ін-т укр. археографії; [упоряд.: Л. З. Гісцова, Л. Я. Демченко ; редкол.: І. Л. Бутич (відп. ред.) та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – Київ: Наук. думка, 1994. – 225, [2] с. – (Джерела з історії українського козацтва) (Науково-довідкові видання з історії України).


Опис фонду Архіву Коша Нової Запорозької Січі, який зберігається в ЦДІАК України (ф. 229), представляє регести 368 справ. Детальна анотація кожної справи висвітлює всі сторони життя Січі 1713–1776 рр., дає змогу вільно орієнтуватися у змісті документів фонду. Опис є другим, виправленим і доповненим виданням підготовленого і виданого Археографічною комісією Центрального архівного управління УСРР 1931 р. опису матеріалів Архіву Запорозької Січі. Для науковців, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією Запорожжя.


Довідки про авторів:

 БУТИЧ ІВАН ЛУКИЧ
 ГІСЦОВА ЛЮБОВ ЗАХАРІВНА
 ДЕМЧЕНКО ЛЮДМИЛА ЯРОСЛАВІВНА

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО
 НАУКОВА ДУМКА
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

  • Архіви


  • Рубрики:

     ЗАПОРОЗЬКА СІЧ


     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського