До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв'язках (1981)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0011138


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ГІДРОНІМІЯ УКРАЇНИ В ЇЇ МІЖМОВНИХ І МІЖДІАЛЕКТНИХ ЗВ'ЯЗКАХ
Автор(и):
Желєзняк Ірина Михайлівна
Корепанова Алла Пантелеймонівна
Масенко Лариса Терентіївна
Непокупний Анатолій Павлович
Стрижак О. С.
Франко Зиновія Тарасівна
Стрижак Олексій Сильвестрович (відп. ред.)
Дата(и):1981


 Переглянути документ   


Опис документа:

Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв'язках : [монографія] / [І. М. Желєзняк, А. П. Корепанова, Л. Т. Масенко та ін. ; відп. ред. О. С. Стрижак]; АН УРСР, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні. – Київ: Наук. думка, 1981. – 262, [2] с. : карти.


Монографію присвячено вивченню тих назв гідрографічних об'єктів (рік, річок, струмків, потоків та інших водотоків) України, які відбивають етнічні міграції, міжмовні й міждіалектні контакти і взаємозв'язки народів, що населяли територію УРСР починаючи з найдавніших часів (від кіммерійців, сіндомеотів, скіфів та ін.) і до наших днів, з населенням Росії, Польщі, Прибалтики, Балтики, Балкан та інших територій. Для дослідників – лінгвістів, істориків, археологів, етнографів, краєзнавців, викладачів вузів, студентів та вчителів.


Довідки про авторів:

 ЖЕЛЕЗНЯК ІРИНА МИХАЙЛІВНА
 МАСЕНКО ЛАРИСА ТЕРЕНТІЇВНА
 НЕПОКУПНИЙ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ
 СТРИЖАК ОЛЕКСІЙ СИЛЬВЕСТРОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О. О. ПОТЕБНІ
 НАУКОВА ДУМКА
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

  • Топоніміка


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського