До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Конституція України у судових рішеннях (2011)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0011363


 • Конституції
 • Тип рерусу: Книги

  Країна:Україна
  Мова(и):Українська

  Назва(и):
  КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У СУДОВИХ РІШЕННЯХ
  Автор(и):
  Орзіх М. П. (упоряд.)
  Єзеров А. А. (упоряд.)
  Терлецький Д. С. (упоряд.)
  Дата(и):2011

  Колекції:

   Переглянути документ   


  Опис документа:

  Конституція України у судових рішеннях / [авт. вступ. ст. та упоряд.: М. П. Орзіх, А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький]. – Київ: Юрінком Інтер, 2011. – 427, [1] c.


  Науково-практичне видання містить систематизований постатейний матеріал із практики Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції, а також Європейського Суду з прав людини щодо застосування норм Конституції України за 15 років її чинності (станом на 28 червня 2011 року). До конституційних положень наводяться витяги із судових рішень, що дозволяє побачити норми Основного Закону в їх судовій інтерпретації, тобто саму Конституцію в її дії, стабільності та динамізмі. Правильному розумінню аналітико-нормативного матеріалу сприяють наведені у передмові авторські доктринальні позиції стосовно ролі суду в конституціоналізації державного і суспільного життя, місця судової практики у системі джерел права та інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України, а також алфавітно-предметний покажчик до чинної Конституції України.


  Довідки про колективи:

   ЮРІНКОМ ІНТЕР

  Теми:

 • Державне (конституційне) право


 •  

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського