До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Селігей П. О. Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові (2014)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0011825

адреса матеріалу на Facebook приєднатись до обговорення


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ЗАПОЗИЧЕНИХ СУФІКСІВ І СУФІКСОЇДІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Автор(и):Селігей Пилип Олександрович
Дата(и):2014


 Переглянути документ   


Опис документа:

Селігей, Пилип Олександрович.

Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові / П. О. Селігей; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ: Академперіодика, 2014. – 320, [3] c. – ISBN 978-966-360-266-0.


Це перший у світовій лексикографії спеціальний етимологічний словник суфіксів. На основі здобутків сучасного порівняльно-історичного мовознавства висвітлено походження запозичених суфіксів і суфіксоїдів української мови. Словникова стаття містить тлумачення реєстрової одиниці, приклади її вживання, відповідники в інших слов’янських мовах, далі простежено шляхи її запозичання, вказано етимон, словотвірну модель у мові-джерелі, наведено паралелі з інших індоєвропейських мов та реконструйовану праформу.

Для мовознавців і всіх, хто цікавиться питаннями етимології, термінології, словотвору, морфеміки та міжмовних зв’язків.

Тираж: 300 пр.


Довідки про авторів:

 СЕЛІГЕЙ ПИЛИП ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Довідки про колективи:

 АКАДЕМПЕРІОДИКА
 ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О. О. ПОТЕБНІ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

  • Мовні словники


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського