До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  Основа. Ноябрь - Декабрь  (1861)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0012102


Тип рерусу: Періодика

Країна:Росія
Мова(и):Українська

Назва(и):
ОСНОВА
Ноябрь - Декабрь
Автор(и):
Білозерський Василь Михайлович (відп. ред.)
Дата(и):1861


 ч. 1    ч. 2    ч. 3   


Опис документа:

Основа : южно-русский литературно-ученый вестник. - Санкт-Петербург : Тип. П. А. Кулиша.

Ноябрь - Декабрь / відп. ред. В. М. Білозерський. – 1861.


"Основа" - науково-літературний щомісячний журнал. Перший український суспільно-політичний і літературно-мистецький журнал в Російській імперії. Журнал виходив щомісячно від січня 1861 року до вересня 1862 року у Петербурзі. Частина матеріалів друкувалася російською мовою. У часописі друкувалися твори художньої літератури, праці з історії, бібліографії, документи, спогади, літературна критика і публіцистика, рецензії, подорожні нотатки тощо. Тут вперше опубліковано багато творів Тараса Шевченка (понад 70 поезій, у тому числі "Іван Гус", "Неофіти", п'єса "Назар Стодоля"), Л. Глібова, С. Руданського, П. Куліша, О. Стороженка, Я. Кухаренка, історичні праці М. Костомарова, П. Куліша, О. Лазаревського, Т. Рильського та ін.


      Зміст

 1. Шевченко Т. Г. Кобзар XXXVIII-XLII / Т. Г. Шевченко. - С. 1-5.
 2. Дневник Т. Г. Шевченка. - С. 6-16.
 3. Кухаренко Я. Г. Чорноморський Побит (оперетта) / Я. Г. Кухаренко. - С. 1-41.

 4. Стихи .
 5. Куліш П. Настуся (Поэма) / П. Куліш. - С. 1-16.
 6. Куліш П. Давнє горе / П. Куліш. - С. 1-2.
 7. Куліш П. Lago-maggiore / П. Куліш. - С. 7-8.
 8. Куліш П. До Данта / П. Куліш. - С. 8-9.
 9. Куліш П. До Марусі Т. / П. Куліш. - С. 11-12.
 10. Куліш П. Родина єдина / П. Куліш. - С. 12-14.
 11. Тирса Чабан / Тирса. - С. 44-48.
 12. Ломусь Чумацькі діти / Ломусь. - С. 3-7.
 13. Невідомий Безталання / Невідомий. - С. 9-10.
 14. Невідомий Дівоцька правда / Невідомий. - С. 12.
 15. Невідомий Думка / Невідомий. - С. 14-15.
 16. Горза Иван Гульвіса / Иван Горза. - С. 15-16.
 17. Кулик В. Загублені душі / В. Кулик. - С. 42-43.
 18. Забоцень Петро Гордовита пара / Петро Забоцень. - С. 49-56.
 19. Стороженко Олекса Межигорський дід / Олекса Стороженко. - С. 57-61.
 20. Ка-па Мои воспоминанія, III / Ка-па. - С. 62-74.
 21. Л. М. Талант (физіологическій очерк) / Л. М.. - С. 75-87.
 22. Якушкин Павел Путевые письма / Павел Якушкин. - С. 88-121.
 23. Козак Белебень Листи с хутора (лист V) / Козак Белебень. - С. 122-128.

 24. Людська память про старовину.
 25. Коніський Олександер Спафарієва Рудка / Коніський Олександер. - С. 1-7.
 26. Ніс Степан Про Конотіп / Степан Ніс. - С. 7-15.
 27. Ревякин П. Вовкулаки (Невро-Литвины) / П. Ревякин. - С. 129-138.
 28. Левченко М. Степные письма / М. Левченко. - С. 1-9.
 29. Куліш П. Виговщина / П. Куліш. - С. 1-15.

 30. Оповідання з народних уст.
 31. Стороженко Олекса Скарб, Жонатий чорт / Олекса Стороженко. - С. 17-26.
 32. Ревякин П. Семен Палій / П. Ревякин. - С. 29-32.
 33. Костомаров Н. И. Старинный южно-русскій перевод "Песни Песней" (с послесловіями о любви) / Н. И. Костомаров. - С. 49-64.
 34. Куліш П. Обзор украинской словесности, VI / П. Куліш. - С. 1-11.
 35. Н. М. Географическое обозреніе южнорусскаго края / Н. М.. - С. 12-25.
 36. Свидницкій А., (Патриченко) Великдень у Подолян / А. Свидницкій, (Патриченко). - С. 26-71.
 37. Лавровскій П. По вопросу о южнорусском языке / П. Лавровскій. - С. 72-83.
 38. Рыльскій Ф. Вісті. Дворяне правого берега Днепра / Ф. Рыльскій. - С. 90-99.
 39. Познанський Борис Другий лист з Дударів / Борис Познанський. - С. 107-110.
 40. Кулик В. С. Де-що з Полтави / В. С. Кулик. - С. 99-107.
 41. Шаповал Кузьма З Подорожника / Кузьма Шаповал. - С. 111-116.
 42. Правительственныя постановленія и распоряженія, касающіеся Южнорусскаго края. - С. 84-89.
 43. Межов В. И. Библіографическій указатель / В. И. Межов. - С. 117-132.
 44. Л. М. Ж. Обьясненіе к рисункам "Живописной Украины" / Л. М. Ж.. - С. 1-3.
 45. Обьясненіе неудобопонятных украинских слов. - С. 4-6.
 46. Библіографическія известия. - С. 7-18.


Довідки про авторів:

 БІЛОЗЕРСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
 ЖЕМЧУЖНИКОВ ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ
 КОНИСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
 КУЛИК ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ
 КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 КУХАРЕНКО ЯКІВ ГЕРАСИМОВИЧ
 ЛАВРОВСЬКИЙ ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
 ЛЕВЧЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
 МЕЖОВ ВОЛОДИМИР ІЗМАЙЛОВИЧ
 НІС СТЕПАН ДАНИЛОВИЧ
 ПОЗНАНСЬКИЙ БОРИС СТАНІСЛАВОВИЧ
 РЕВ'ЯКИН ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 РИЛЬСЬКИЙ ТАДЕЙ РОЗЕСЛАВОВИЧ
 СВИДНИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ПАТРИКІЙОВИЧ
 СТОРОЖЕНКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ
 ЯКУШКІН ПАВЛО ІВАНОВИЧ

Довідки про колективи:

 ДРУКАРНЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША
 ОСНОВА, ЖУРНАЛ

Випуски

Основа
Випуски за 1861 рік:

Архів всіх випусків

Рубрики:

 ЖИВОПИСНА УКРАЇНА, СЕРІЯ ОФОРТІВ
 ЗНАТЬ
 ПОДІЛЛЯ

Персоналії:

 ВИГОВСЬКИЙ ІВАН ОСТАПОВИЧ

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського