До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Гай-Нижник Павло Павлович 

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/REF0000332


Категорія:ПЕРСОНАЛІЇ   

 Письменники   Історики   Громадські діячі   Державні та політичні діячі   

ГАЙ-НИЖНИК ПАВЛО ПАВЛОВИЧ (1971– )

Довідкові
ресурси:
 • Вікіпедія

 • історик України (І пол. ХХ ст.), поет, політик


  Праці 

  Пов’язані рубрики:

   НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
   ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ І. Ф. КУРАСА
   ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО
   КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
   ПАРТІЯ "БУЛАВА"
   СОЮЗ ГЕТЬМАНЦІВ-ДЕРЖАВНИКІВ
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського