До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Пеняк Степан Іванович 

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/REF0010138


Категорія:ПЕРСОНАЛІЇ   

 Історики   

ПЕНЯК СТЕПАН ІВАНОВИЧ (1927)

дослідник слов'янської і давньоруської археології, середньовічної історії і археології Закарпаття


Праці 

Пов’язані рубрики:

 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ
 ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМЕНІ І. КРИП'ЯКЕВИЧА
 УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського