До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року. Т. 1 :  Хронологічний літопис міста Києва (2009)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000335


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ
Т. 1 : ХРОНОЛОГІЧНИЙ ЛІТОПИС МІСТА КИЄВА
кн. 2. Історія міста Києва періоду 186І – першої половини 1917 рр.
Автор(и):
Смолій В. А. (голова ред. кол.)
Дехтярьова Н. А. (уклад.)
Дата(и):2009


 Переглянути документ     Електронна бібліотека Інституту історії України 


Опис документа:

Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року : наук.-допоміж. бібліограф. покажч. у вид. від ХVІІст. до 2000 р.: у 3 т., 14 кн. / голова ред. кол. В. А. Смолій ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України Нац. акад. наук , 2009.

Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва / уклад. Н. А. Дехтярьова. – К.: [б.в.]. – 2009. – 200 с.

Додатковий тит. арк.англ. мовою.

кн. 2 Історія міста Києва періоду 186І – першої половини 1917 рр.


Покажчик вміщує полімовні бібліографічні відомості про книжкові та періодичні видання, що вийшли на терені України і за її межами та висвітлюють історію міста Києва періоду 1861–першої половини 1917 рр.


Довідки про авторів:

 СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Тома, частини

Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року

Всі тома

 • ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ. Т. 1 : ХРОНОЛОГІЧНИЙ ЛІТОПИС МІСТА КИЄВА (2009) кн. 1. Історія Києва з найдавніших часів до 1861 року
 • ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ. Т. 1 : ХРОНОЛОГІЧНИЙ ЛІТОПИС МІСТА КИЄВА (2009) кн. 2. Історія міста Києва періоду 186І – першої половини 1917 рр.
 • ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ. Т. 1 : ХРОНОЛОГІЧНИЙ ЛІТОПИС МІСТА КИЄВА (2009) кн. 3. Історія міста Києва періоду 1917 - 1990 рр.
 • ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ. Т. 2 : МАТЕРІАЛЬНА ТА ДУХОВНА КУЛЬТУРА КИЄВА (2009) кн. 5. Пам'ятки
 • ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ. Т. 2 : МАТЕРІАЛЬНА ТА ДУХОВНА КУЛЬТУРА КИЄВА (2009) Кн. 6. Храми Києва (монастирі, собори, церкви, каплиці, храми інших конфесій)
 • ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ. Т. 2 : МАТЕРІАЛЬНА ТА ДУХОВНА КУЛЬТУРА КИЄВА (2009) кн. 7. Скульптурні пам'ятки
 • ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ. Т. 2 : МАТЕРІАЛЬНА ТА ДУХОВНА КУЛЬТУРА КИЄВА (2010) Кн. 8. Райони та вулиці
 • ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ. Т. 2 : МАТЕРІАЛЬНА ТА ДУХОВНА КУЛЬТУРА КИЄВА (2010) Кн. 9. Наукові товариства. Культурно-мистецькі установи: музеї, виставки, колекції
 • ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ. Т. 2 : МАТЕРІАЛЬНА ТА ДУХОВНА КУЛЬТУРА КИЄВА (2010) Кн. 10. Демографія. Етнічні спільноти у Києві
 • ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ. Т. 2 : МАТЕРІАЛЬНА ТА ДУХОВНА КУЛЬТУРА КИЄВА (2010) кн. 11. Історико-культурна та географічна характеристика міста
 • ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ. Т. 3 : ЗВЕДЕНІ ДОПОМІЖНІ ПОКАЖЧИКИ (2010) Кн. 12. Архіви. Бібліотеки. Бібліографічні посібники. Історіографія
 • ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ. Т. 3 : ЗВЕДЕНІ ДОПОМІЖНІ ПОКАЖЧИКИ (2010) Кн. 13. Зведений іменний покажчик
 • ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ. Т. 3 : ЗВЕДЕНІ ДОПОМІЖНІ ПОКАЖЧИКИ (2010) Кн.14. Зведений покажчик назв книг та статей
 • ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ. Т. 1 : ХРОНОЛОГІЧНИЙ ЛІТОПИС МІСТА КИЄВА (2009) кн. 4. Київ на межі тисячоліть (1991-2000 рр.)

 • Теми:

 • Населені пункти
 • Українські землі у складі Російської імперії (кінець XVIII–XIX ст.)
 • Історична бібліографія
 • Історична хронологія


 • Рубрики:

   КИЇВ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського