До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»




Біографістика  





Краєзнавство  



Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  













Природознавство  





Борисенко В. К. Така житка... Культура повсякдення українців Чорнобильського Полісся (за матеріалами етнографічної експедиції 1994 р.) (2011)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002102


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ТАКА ЖИТКА... КУЛЬТУРА ПОВСЯКДЕННЯ УКРАЇНЦІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ПОЛІССЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕТНОГРАФІЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ 1994 Р.)
Автор(и):Борисенко Валентина Кирилівна
Дата(и):2011


 Переглянути документ   


Опис документа:

Борисенко, Валентина Кирилівна.

Така житка... Культура повсякдення українців Чорнобильського Полісся (за матеріалами етнографічної експедиції 1994 р.) / Валентина Борисенко; Нац. НДІ українознав. та всесвіт. історії МОНМС України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Держ. наук. центр захисту культ. спадщини від техноген. катастроф МНС України. – Київ: Стилос, 2011. – 222, [1] c. : іл.


На основі проведених експедиційних етнографічних досліджень у селах Поліського району Київської області розглядається культура повсякдення українців другої зони відчуження після аварії на Чорнобильській АЕС. Дослідження виконане методом усної історії. Записані автором свідчення дають уявлення про збереженість звичаїв, обрядів, усної народної творчості серед поліщуків, які залишилися жити на радіаційно забрудненій території, бо не змогли покинути свій рідний дім. У книзі подані реальні, не вигадані історії життя окремих людей, які філософськи говорять про своє повсякдення: "Така житка"...


Довідки про авторів:

 БОРИСЕНКО ВАЛЕНТИНА КИРИЛІВНА

Довідки про колективи:

 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА

Теми:

 • Історико-географічні регіони
 • Побутова культура


 • Рубрики:

   КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
   ПОЛІССЯ
   ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського