До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Чижевський Д. І. Філософські твори. Т. 2 :  Між інтелектом і культурою: дослідження з історії української філософії (2005)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0004470


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ФІЛОСОФСЬКІ ТВОРИ
Т. 2 : МІЖ ІНТЕЛЕКТОМ І КУЛЬТУРОЮ: ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
Автор(и):
Чижевський Дмитро Іванович
Лісовий Василь Семенович (заг. ред.)
Дата(и):2005


 Переглянути документ   


Опис документа:

Чижевський, Дмитро.
Філософські твори = Philosophical Works : у 4 т. / Дмитро Чижевський ; під заг. ред. В. С. Лісового ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України, Наук. Т-во ім. Шевченка в Америці, Укр. Вільна Акад. Наук (США). - Київ : Смолоскип, 2005.

Т. 2 : Між інтелектом і культурою: дослідження з історії української філософії. – 2005. – 263 c.


Чотиритомне видання філософських творів Дмитра Чижевського (1894-1977) є виданням багатющої спадщини видатного історика філософії України. Воно охоплює усі найважливіші твори Дмитра Чижевського з історії філософії в Україні, української та західноєвропейської філософської думки. Чимало з них вперше з`являються друком в українському перекладі (зі словацької, англійської, німецької та французької мов). До другого тому увійшли дослідження з різноманітних аспектів історії філософської думки в Україні.


      Зміст


  Між інтелектом і культурою: дослідження з історії української філософії.
 1. На теми філософії історії. - С. 7-13.
 2. Початки і кінці нових ідеологічних епох. - С. 15-23.
 3. Культурно-історичні епохи. - С. 24-35.
 4. До характерології слов’ян. Українці. - С. 36-42.
 5. Антична література в старій Україні. - С. 43-56.
 6. Платон в давній Русі. - С. 57-66.
 7. До проблем бароко. - С. 67-77.
 8. Поза межами краси (До естетики барокової літератури). - С. 78-96.
 9. Західноєвропейська філософія в старій Україні (XV-XVIІІ ст.). - С. 97-112.
 10. XVII ст. в духовній історії України. - С. 113-125.
 11. Значення Харківського університету в українському духовному житті. - С. 126-129.
 12. Іван Вишенський. - С. 130-141.
 13. Міцкевич і українська література. - С. 142-163.
 14. Вплив філософії Шеллінґа (1775-1854) в Україні. - С. 164-171.
 15. Думки про Шевченка (Естетичні та історично-філософічні фрагменти). - С. 172-178.
 16. Шевченко і Давид Штраус. - С. 179-191.
 17. Шевченко і релігія. - С. 192-204.
 18. П. О. Куліш - український філософ серця. - С. 206-216.
 19. М. С. Грушевський як історик літератури. - С. 217-226.
 20. В’ячеслав Липинський як філософ історії. - С. 227-236.
 21. Натурфілософія В. І. Вернадського. - С. 237-243.
 22. Юрій клен, вчений та людина (Із спогадів. Написано 1949). - С. 244-253.
 23. Бібліографія. - С. 255-256.
 24. іменний покажчик. - С. 257-263.


Довідки про авторів:

 ЛІСОВИЙ ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ
 ЧИЖЕВСЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 СМОЛОСКИП

Пов'язані документи:


 • Чижевський Д. І. Філософські твори. Т. 1 : Нариси з історії філософії на Україні. Філософія Григорія Сковороди (2005)

 • Теми:

 • Філософія


 • Рубрики:

   ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА

  Персоналії:

   ВЕРНАДСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
   ВИШЕНСЬКИЙ ІВАН
   ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
   КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
   МІЦКЕВИЧ АДАМ БЕРНАРД
   ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського