До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Памятники, изданные Временною Комиссиею для разбора древних актов, Высочайше учрежденною при Киевском военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Т. 4  (1859)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0004909


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Російська

Назва(и):
ПАМЯТНИКИ, ИЗДАННЫЕ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ, ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ
Т. 4
Дата(и):1859


 Переглянути документ   


Опис документа:

Памятники, изданные Временною Комиссиею для разбора древних актов, Высочайше учрежденною при Киевском военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе : [в 4 т.]. - Киев : в Унив. тип., 1845 - 1859.

Т. 4 . – 1859. – [1015] с. разд. паг.

Опис подано сучасною орфографією.


Сборник документальных материалов по истории Украины XV-XVIII вв. в 4 томах. Каждый том состоит из 3-х разделов: 1-й формировали материалы церковных учреждений, 2-й - акты о землевладении и хозяйственного характера, 3-й - документы об освободительном движении средины XVII в. и русско-польской войне 1654-1667 годов. В 4 томе собраны документы Старосольского братства (1600-1670), Дерманского Свято-Троицкого монастыря (1512-1602), Почаевского Свято-Успенского монастыря (1597-1700) и Загаецкого святого Иоанна Милостивого монастыря (1637), выписки из раецких кременецких книг (с описаниями Владимирского, Луцкого, Кременецкого и др. замков), документы по истории Украины за 1660-1664 гг.


Довідки про колективи:

 КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Теми:

 • Ранній новий час (XVI ст. – XVIII ст.)
 • Історія церкви


 • Рубрики:

   БРАТСТВА
   ДЕРМАНСЬКИЙ МОНАСТИР
   СВЯТО-УСПЕНСЬКА ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського