До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Судові реформи гетьмана Гр. К. Г. Розумовського

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0005658


Тип рерусу: Статті, фрагменти публікацій

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
СУДОВІ РЕФОРМИ ГЕТЬМАНА ГР. К. Г. РОЗУМОВСЬКОГО
Автор(и):
Черкаський Іринарх Ювеналович
Дата(и):


 Переглянути документ   


Опис документа:

Судові реформи гетьмана Гр. К. Г. Розумовського / Ір. Ю. Черкаський, науковий співробітник Української Акад. Наук; Императорский университет Св. Владимира. – [Б. м.]: [Б. в.]. – с. 760-778.

На першій сторінці дарчий напис "Університетському відділові ВБУ од автора 5/VI р. 1930".


У 1760-1763 рр. гетьман Кирило Розумовський провів судові реформи. Ці реформи були здійснені для вдосконалення системи козацьких судів. Полягали вони в реорганізації судових установ в Україні на зразок системи, передбаченої Статутами Великого князівства Литовського, з метою відділити судову владу від адміністративної, спростити систему апеляційних інстанцій, розділити судочинство на розгляд цивільних справ і розгляд кримінальних справ. Автор аналізує суть та наслідки цих реформ.

В 1760-1763 г.г. гетман Кирилл Разумовский провел судебные реформы. Эти реформы были осуществлены для совершенствования системы казацких судов. Заключались они в реорганизации судебных учреждений в Украине по образцу системы, предусмотренной Уставами Великого княжества Литовского. Цель - отделить судебную власть от административной, упростить систему апелляционных инстанций, разделить судопроизводство на рассмотрение гражданских дел и рассмотрение уголовных дел. Автор анализирует суть и последствия этих реформ.


Довідки про авторів:

 ЧЕРКАСЬКИЙ ІРИНАРХ ЮВЕНАЛОВИЧ

Довідки про колективи:

 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Теми:

  • Судова система

  • Персоналії:

     РОЗУМОВСЬКИЙ КИРИЛО ГРИГОРОВИЧ


     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського