До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Записки товариства імені Шевченка. Т. 100 :  Ювілейний збірник на пошану Акад. Кирила Студинського (1930)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0006225


Тип рерусу: Періодика


Назва(и):
ЗАПИСКИ ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
Т. 100 : ЮВІЛЕЙНИЙ ЗБІРНИК НА ПОШАНУ АКАД. КИРИЛА СТУДИНСЬКОГО
Ч. 2. Праці історичні (1930)
Дата(и):1930


 Переглянути документ   


Опис документа:

Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.

Т. 100 : Ювілейний збірник на пошану Акад. Кирила Студинського. – 1930.

Ч. 2 Праці історичні. - 1930. - 397, [3] с.


      Зміст

 1. Пастернак Я. Гальштатська культура Закарпаття в його природних межах / Я. Пастернак. - С. 1-12.
 2. Варнеке Б. Образи Скитів / Б. Варнеке. - С. 13-17.
 3. Барвінський Б. Конашевичі в Перемиській землі в XV і XVI ст. Генеалогічно-історична монографія (з 5 ілюстраціями й 3 генеалогічними таблицями) / Б. Барвінський. - С. 19-175.
 4. Хоткевич Г. З приводу одної части "Денника Осьвєнціма" / Г. Хоткевич. - С. 177-204.
 5. Єршов А. Коли й хто написав Густинський літопис? / А. Єршов. - С. 205-211.
 6. Герасимчук В. До питання про статті Б. Хмельницького / В. Герасимчук. - С. 213-235.
 7. Грушевський М. Незвісний епізод з життя Дорошенка / М. Грушевський. - С. 237-241.
 8. Петровський М. З життя Петра Дорошенка на Московщині / М. Петровський. - С. 243-250.
 9. Андрусяк М. До історії правобічних козаків в 1689-90 рр. / М. Андрусяк. - С. 251-274.
 10. Щербина В. Доля козаччини на Лівобережній Україні / В. Щербина. - С. 275-287.
 11. Андрохович А. Образки з історії середнього шкільництва в Галичині в XVIII і XIX ст. / А. Андрохович. - С. 289-310.
 12. Шпитковський І. До іконографії та нобілітації Івана Могильницького (зі знімками портрету й гербу) / І. Шпитковський. - С. 311-319.
 13. Данилов В. М. Максимович і журнал "Основа". (Листи В. Білозерського до М. Максимовича) / В. Данилов. - С. 321-326.
 14. Кордуба М. Причинки до урядничої служби Куліша. (Від губернського секретаря до надворного радника) / М. Кордуба. - С. 327-377.
 15. Савченко Ф. Протест Якова Головацького до австрійського міністерства з приводу трусу в його мешканні / Ф. Савченко. - С. 379-398.


Довідки про авторів:

 АНДРОХОВИЧ АМВРОСІЙ
 АНДРУСЯК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
 БАРВІНСЬКИЙ БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 ГЕРАСИМЧУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
 ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 ЄРШОВ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
 КОРДУБА МИРОН МИХАЙЛОВИЧ
 ПАСТЕРНАК ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ
 ПЕТРОВСЬКИЙ МИКОЛА НЕОНОВИЧ
 САВЧЕНКО ФЕДІР ЯКОВИЧ
 ШПИТКОВСЬКИЙ ІВАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ
 ЩЕРБИНА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Випуски

Записки товариства імені Шевченка
Випуски за 1930 рік:

Архів всіх випусків

Пов'язані документи:


 • Записки товариства імені Шевченка. Т. 99 : Ювілейний збірник на пошану Акад. Кирила Студинського, Ч. 1. Праці філологічні (1930)

 • Теми:

 • Літературознавці
 • Мовознавці


 • Рубрики:

   ГАЛИЧИНА
   ГАЛЬШТАТСЬКА КУЛЬТУРА
   ГУСТИНСЬКИЙ ЛІТОПИС
   КЕЛЬТИ
   КОЗАКИ
   ОСНОВА, ЖУРНАЛ
   ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА

  Персоналії:

   ГОЛОВАЦЬКИЙ ЯКІВ ФЕДОРОВИЧ
   ДОРОШЕНКО ПЕТРО ДОРОФІЙОВИЧ
   СТУДИНСЬКИЙ КИРИЛО ЙОСИПОВИЧ
   ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського