До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  Записки товариства імені Шевченка. Т. 169 :  Збірник на пошану Зенона Кузелі (1962)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0007215


Тип рерусу: Періодика


Назва(и):
ЗАПИСКИ ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
Т. 169 : ЗБІРНИК НА ПОШАНУ ЗЕНОНА КУЗЕЛІ
Автор(и):
Янев Володимир (ред.)
Кошелівець Іван (мов. ред.)
Дата(и):1962

Колекції:
 • ШЕВЧЕНКІАНА - джерела про життя і творчість - дослідження спадщини

 •  Переглянути документ   


  Опис документа:

  Записки товариства імені Шевченка : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка.

  Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі = Recueil a la memoire de Zenon Kuzela / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – Париж ; Нью-Йорк ; Мюнхен ; Торонто ; Сідней: [б.в.]. – 1962. – VII, 583 c. : фот.

  Зміна місця видання з 1948 р.


        Зміст

  1. Супровідне слово. - С. V-VII.

  2. Зенон Кузеля - громадянин, вчений та людина. (Біографічні матеріали та бібліографія писань).
  3. Я. В. Життєвий шлях Зенона Кузелі / Я. В.. - С. 3-14.
  4. Чернецький А. Зенон Кузеля і "Молода Україна" / А. Чернецький. - С. 15-21.
  5. Витанович І. Чужинці - приятелі України на шляху наукової й громадської праці З. Кузелі / І. Витанович. - С. 22-33.
  6. Маркусь В. Студентські роки великого Друга й Опікуна студентства / В. Маркусь. - С. 34-36.
  7. Кузелева О. З чернівецьких і віденських споминів / О. Кузелева. - С. 37-43.
  8. Смаль-Стоцький Р. Спогади про З. Кузелю / Р. Смаль-Стоцький. - С. 44-51.
  9. Мірчук І. З. Кузеля в Берліні / І. Мірчук. - С. 52-62.
  10. Кульчицький О. З. Кузеля, як організатор і Голова КоДУС-у / О. Кульчицький. - С. 63-68.
  11. Колесса Ф. Огляд праць проф. д-ра З. Кузелі з обсягу етнографії й етнології / Ф. Колесса. - С. 69-76.
  12. Пеленський Є. Ю. З. Кузеля - етнограф / Є. Ю. Пеленський. - С. 77-83.
  13. Рудницький Я. Кузеля як лексикограф / Я. Рудницький. - С. 84-88.
  14. Дорошенко В. Проф. д-р З. Кузеля як бібліограф / В. Дорошенко. - С. 89-93.
  15. Яцків І. Пам'яті справжньої людини / о. І. Яцків. - С. 94-99.
  16. Левенець М. Надгробне слово у дні похоронів / М. Левенець. - С. 100-103.
  17. Янів В. Бібліографія наукових писань З. Кузелі / В. Янів. - С. 104-114.

  18. Праці філологічної секції.
   А. Етнографія.
  19. Кузеля З. Іван Франко як етнограф / З. Кузеля. - С. 117-121.
  20. Одарченко П. Леся Українка і українська народна творчість / П. Одарченко. - С. 122-134.
  21. Рудницький Я. До питання систематики українсько-канадського фольклору / Я. Рудницький. - С. 135-139.
  22. Горбач А. Г. Особливості епічного стилю українських народних дум / А. Г. Горбач. - С. 140-149.
  23. Зварич П. До питання розвитку й поступу в матеріальній культурі українських поселенців у Канаді / П. Зварич. - С. 150-155.
  24. Берест О. Лікувальні засоби в українській народній медицині / О. Берест. - С. 156-163.
  25. Килимник С. Обливаний понеділок / С. Килимник. - С. 164-169.
  26. Онацький Є. Культ і символіка сонця у віруваннях українського народу / Є. Онацький. - С. 170-176.
  27. Сидорук І. Поліське весілля села Любязь ("Льбєзь") над Прип'яттю / І. Сидорук. - С. 177-195.
  28. Лев В. Коляди й колядки в селі Старий Яжів, Яворівського повіту / В. Лев. - С. 196-207.
  29. Кузеля З. Побут українського села й зміни в побуті за останніх 25 літ (1917-1942) / З. Кузеля. - С. 208-216.

  30. Б. Мовознавство.
  31. Кузеля З. Історичний розвиток і сучасний стан українського словництва / З. Кузеля. - С. 217-235.
  32. Ковалів П. До проблеми формування української мови та інших східньослов’янських мов / П. Ковалів. - С. 236-243.
  33. Koschmieder E. Die altrussischen Kirchengesänge als sprachwissenschaftliches Material / E. Koschmieder. - С. 244-251.
  34. Шевельов Ю. Чернігівщина в формуванні нової української літературної мови / Ю. Шевельов. - С. 252-264.
  35. Горбач О. Літературна мова бачвансько-срімських українців ("русинів") / О. Горбач. - С. 265-282.
  36. Кисілевсъкий К. Мовні особливості наддністрянського гнізда / К. Кисілевсъкий. - С. 283-297.

  37. Праці історично-філософічної секції.
  38. Антонович М. Українські співаки на Московщині в 17 ст. / М. Антонович. - С. 301-315.
  39. Борщак І. Пилип Орлик - людина / І. Борщак. - С. 316-326.
  40. Галайчук Б. Царські компетенції на основі Переяславського договору / Б. Галайчук. - С. 327-335.
  41. Домбровський О. Вплив ранньої грецької духовності на розвиток поняття античної України / О. Домбровсъкий. - С. 336-344.
  42. Кох Г. Про переклади і перекладача / Г. Кох. - С. 345-357.
  43. Крупницький Б. З Мазепиної проблематики / Б. Крупницький. - С. 358-363.
  44. Кульчицький О. Проблематика "оперативної схеми" у вивченні української еміграції / О. Кульчицький. - С. 364-384.
  45. Маркусъ В. Нищення Греко-католицької Церкви в Мукачівській єпархії в 1945- 1950 рр. / В. Маркусъ. - С. 385-405.
  46. Митрович К. Питання й поняття буття у Карла Ясперса / К. Митрович. - С. 406-415.
  47. Міллер М. Слов’янське місто Біла Вежа над Доном / М. Міллер. - С. 416-426.
  48. Оглоблин О. Еволюція старого українського рудництва в світлі топоніміки / О. Оглоблин. - С. 427-435.
  49. Пастернак Я. Етногенеза слов’ян у новій археологічній літературі / Я. Пастернак. - С. 436-448.
  50. Полонська-Василенко Н. "Сорочинська Трагедія" та українська "Дума" Короленка / Н. Полонська-Василенко. - С. 449-456.
  51. Сенютович-Бережний В. Полтавський полковник - Федір Жученко / В. Сенютович-Бережний. - С. 457-464.
  52. Чубатий М. Київська Русь в нових совєтських та польських дослідах / М. Чубатий. - С. 465-478.
  53. Шульгин О. Потебня і національне питання / О. Шульгин. - С. 479-489.
  54. Якемчук Р. Україна як підмет міжнародного права / Р. Якемчук. - С. 490-505.
  55. Янів В. Українська духовність у поетичній візії Шевченка / В. Янів. - С. 506-537.
  56. Кубійович В. Національний склад населення Радянської України в світлі совєтських переписів 1926 і 1959 рр. / В. Кубійович. - С. 538-553.
  57. Біографічні нотки авторів. - С. 554-576.
  58. Список жертводавців. - С. 577-579.
  59. Список ілюстрацій. - С. 580.
  60. Зміст. - С. 581-583.

  Паралельна назва:

  Recueil a la memoire de Zenon Kuzela


  Довідки про авторів:

   БОРЩАК ІЛЛЯ ЛЬВОВИЧ
   ВИТАНОВИЧ ІЛЛЯ
   ГАЛАЙЧУК БОГДАН-ТАДЕЙ
   ГОРБАЧ АННА-ГАЛЯ
   ДОМБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
   ДОРОШЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
   ЗВАРИЧ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
   КИЛИМНИК СТЕПАН ІВАНОВИЧ
   КИСІЛЕВСЬКИЙ КОСТЬ
   КОВАЛІВ ПАНТЕЛЕЙМОН КІНДРАТОВИЧ
   КОЛЕССА ФІЛАРЕТ МИХАЙЛОВИЧ
   КОХ ГАНС
   КРУПНИЦЬКИЙ БОРИС ДМИТРОВИЧ
   КУБІЙОВИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
   КУЛЬЧИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮЛІАНОВИЧ
   ЛЕВ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
   ЛЕВЕНЕЦЬ МИХАЙЛО
   МАРКУСЬ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
   МІЛЛЕР МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
   МІРЧУК ІВАН
   ОГЛОБЛИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
   ОДАРЧЕНКО ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
   ОНАЦЬКИЙ ЄВГЕН ДОМЕТІЙОВИЧ
   ПАСТЕРНАК ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ
   ПЕЛЕНСЬКИЙ ЄВГЕН-ЮЛІЙ
   ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА
   РУДНИЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ-БОГДАН АНТОНОВИЧ
   СЕНЮТОВИЧ-БЕРЕЖНИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ
   СМАЛЬ-СТОЦЬКИЙ РОМАН СТЕПАНОВИЧ
   ЧЕРНЕЦЬКИЙ АНТІН
   ЧУБАТИЙ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
   ШЕВЕЛЬОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
   ШУЛЬГИН ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
   ЯКЕМЧУК РОМАН
   ЯНІВ ВОЛОДИМИР-МИХАЙЛО ОСИПОВИЧ

  Довідки про колективи:

   ІСТОРИЧНО-ФІЛОСОФІЧНА СЕКЦІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
   НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА (НТШ)

  Випуски

  Записки товариства імені Шевченка
  Випуски за 1962 рік:

  Архів всіх випусків

  Теми:

 • Мовознавці
 • Етнографи


 • Рубрики:

   БАЧКА
   БІЛА ВЕЖА
   КИЇВСЬКА РУСЬ
   КОМІСІЯ ДОПОМОГИ УКРАЇНСЬКОМУ СТУДЕНТСТВУ
   ЛЮБ'ЯЗЬ
   МУКАЧЕВО
   НІМЕЧЧИНА
   ПЕРЕЯСЛАВСЬКА УГОДА
   СОРОЧИНСЬКА ТРАГЕДІЯ
   СТАРИЙ ЯР
   УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА
   УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА

  Персоналії:

   КУЗЕЛЯ ЗЕНОН ФРАНЦИСКОВИЧ
   ОРЛИК ПИЛИП СТЕПАНОВИЧ
   ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського