До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Археологія доби українського козацтва XVI-XVIII ст. (1997)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0008401


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
АРХЕОЛОГІЯ ДОБИ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА XVI-XVIII СТ.
Автор(и):
Телегін Дмитро Якович
Винокур Іон Срулевич
Титова Олена Миколаївна
Свєшніков Ігор Кирилович
Дата(и):1997


 Переглянути документ   


Опис документа:

Археологія доби українського козацтва XVI-XVIII ст. : навч. посіб. / М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання, Нац. ун-т імені Тараса Шевченка; [Д. Я. Телегін, І. С. Винокур, О. М. Титова та ін.]. – Київ: [Ін-т змісту і методів навчання], 1997. – 336 с. : іл.


В означеному посібнику йдеться про матеріальну й духовну культуру України XVI-XVIII ст. Після короткого огляду про походження українського козацтва подаються дані про Січі Низового Дніпра, паланки, зимівники, цвинтарі, а також культову і цивільну архітектуру. На сторінках праці читач знайде чимало нового про речі побуту козацьких часів, озброєння козацьких військ, одяг, козацькі клейноди, дані про нумізматичні знахідки, зразки образотворчого мистецтва тощо. Праця, до якої додається Каталог історико-археологічних пам’яток і пам’ятних місць українського козацтва, у такому викладі та обсязі є першою у світовій історіографії.


Довідки про авторів:

 СВЄШНІКОВ ІГОР КИРИЛОВИЧ
 ТЕЛЕГІН ДМИТРО ЯКОВИЧ

Довідки про колективи:

 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Теми:

  • Археологія
  • Українсько-козацька держава (XVI ст. – XVIII ст.)


  • Рубрики:

     КОЗАКИ


     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського