До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Архітектурна спадщина України. [Вип.] 1 :  Маловивчені проблеми історії архітектури та містобудування (1994)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0011102


Тип рерусу: Періодика

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ
[Вип.] 1 : МАЛОВИВЧЕНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ
Автор(и):
Дьомін Микола Мефодійович (голова редкол.)
Тимофієнко В. (ред.)
Дата(и):1994


 Переглянути документ   


Опис документа:

Архітектурна спадщина України / редкол.: М. Дьомін (голова) [та ін.] ; М-во України у справах будівництва і архітектури, Упр. охорони іст. середовища та реставрації пам'яток архітектури, НДІ теорії та історії архітектури і містобудування. - Київ : [б.в.], 1994.

[Вип.] 1 : Маловивчені проблеми історії архітектури та містобудування / за ред. В. Тимофієнка. – 1994. – 260, [2] c. : рис.


Розглянуто матеріали з історії архітектури України з часів античності до 30-х років XX ст. Статті підготовлено за архівними джерелами, археологічними і натурними дослідженнями. Введено нові фактичні відомості щодо містобудівних утворень і споруд, переглянуто застарілі концепції, висвітлено деякі маловивчені аспекти архітектурної спадщини та її охорони. Креслення і малюнки, крім спеціальноозначених, викопані авторами текстів. Для архітекторів, мистецтвознавців, реставраторів і всіх читачів, які цікавляться історією і культурою України.


      Зміст

 1. Дьомін М. Проблеми дослідження архітектурної спадщини України / М. Дьомін. - С. 5-10.

 2. Статті.
 3. Крижицький Сергій Дмитрович Архітектурні традиції міст та поселень Північного Причорномор’я античної епохи / С. Крижицький. - С. 11-38.
 4. Пламеницька Ольга Анатоліївна Початок мурованого оборонного будівництва на Поділлі / О. Пламеницька. - С. 39-57.
 5. Олійник Олена Павлівна Містобудівний розвиток західних земель України: Між Сходом та Заходом / О. Олійник. - С. 57-75.
 6. Годованюк Олена Марківна Типологія православних мурованих храмів Волині / О. Годованюк. - С. 75-92.
 7. Колосок Богдан Віталійович Історіографія будівництва Луцького комплексу єзуїтів / Б. Колосок. - С. 92-102.
 8. Вечерський Віктор Васильович До питання про національний стиль в архітектурі України ХVІІ–ХVІІІ ст. / В. Вечерський. - С. 102-113.
 9. Завада Віктор Тимофійович Особливості становлення стилю бароко у монументальній дерев’яній архітектурі Полісся / В. Завада. - С. 113-123.
 10. Товстенко Тетяна Дмитрівна Забудова Канева: Історія розвитку та композиційні особливості / Т. Товстенко. - С. 124-134.
 11. Тимофієнко В. Шляхи формування типів складських споруд на півдні України / В. Тимофієнко. - С. 135-156.
 12. Токарєва Ірина Георгіївна Нові матеріали з історії Лазаревських доків у Севастополі / І. Токарєва, О. Тищенко. - С. 156-162.
 13. Чепелик Віктор Васильович Теоретична спадщина українського архітектурного модерну / В. Чепелик. - С. 162-180.
 14. Пучков Андрій Олександрович Орнаментальні реалії О. М. Гінзбурга та архітектурознавчі споглядання О. Г. Габричевського. Спроба методологічних кореляцій і культурний контекст / А. Пучков. - С. 180-187.
 15. Гончаренко Марія Іллівна Практика реконструктивних робіт в Україні 1930-х років / М. Гончаренко. - С. 188-195.
 16. Слободян Василь Михайлович Церковна архітектура українців Південної Буковини / В. Слободян. - С. 195-208.

 17. Повідомлення.
 18. Коломієць Микола Степанович Про національні і регіональні особливості архітектури України / М. Коломієць. - С. 209-214.
 19. Логвин Наталія Григорівна До питання про первісний вигляд Успенського собору Києво-Печерського монастиря / Н. Логвин. - С. 215-220.
 20. Юрченко Сергій Борисович Про час будівництва вежі парафіяльного костьолу в Дрогобичі / С. Юрченко. - С. 220-223.
 21. Косенко Данило Юрійович Перші архітектурні трактати в Україні (Львів, XVIII ст.) / Д. Косенко. - С. 224-226.
 22. Тищенко О. Про роботи для України архітекторів А. І. Мельникова та І. Д. Черника / О. Тищенко. - С. 226-230.

 23. Матеріали про збереження архітектурної спадщини.
 24. Водзинський Євген Євгенович Питання охорони містобудівної спадщини / Є. Водзинський. - С. 231-238.
 25. Ходорковський Юрій Ісаакович До питання про визначення художньої цінності історичної забудови міст / Ю. Ходорковський. - С. 239-249.
 26. Нікітін Володимир Африканович До концепції та програми досліджень з історії архітектури та містобудування в Україні / В. Нікітін. - С. 249-254.
 27. Перелік скорочень. - С. 254.
 28. Коротко про авторів. - С. 255-257.
 29. Summary. - С. 258-260.


Довідки про авторів:

 ВЕЧЕРСЬКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
 ВОДЗИНСЬКИЙ ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ
 ГОДОВАНЮК ОЛЕНА МАРКІВНА
 ГОНЧАРЕНКО МАРІЯ ІЛЛІВНА
 ДЬОМІН МИКОЛА МЕФОДІЙОВИЧ
 ЗАВАДА ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ
 КОЛОМІЄЦЬ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ
 КОЛОСОК БОГДАН ВІТАЛІЙОВИЧ
 КОСЕНКО ДАНИЛО ЮРІЙОВИЧ
 КРИЖИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ
 ЛОГВИН НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА
 НІКІТІН ВОЛОДИМИР АФРИКАНОВИЧ
 ОЛІЙНИК ОЛЕНА ПАВЛІВНА
 ПЛАМЕНИЦЬКА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА
 ПУЧКОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 СЛОБОДЯН ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
 ТИМОФІЄНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 ТИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
 ТОВСТЕНКО ТЕТЯНА ДМИТРІВНА
 ТОКАРЄВА ІРИНА ГЕОРГІЇВНА
 ХОДОРКОВСЬКИЙ ЮРІЙ ІСААКОВИЧ
 ЧЕПЕЛИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
 ЮРЧЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ

Довідки про колективи:

 НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ АРХІТЕКТУРИ І МІСТОБУДУВАННЯ

Теми:

 • Архітектура


 • Рубрики:

   АНТИЧНІ ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я
   БУКОВИНА
   ВОЛИНЬ
   ДРОГОБИЧ
   ЄЗУЇТИ
   КАНІВ
   КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА
   ЛУЦЬК
   ПІВНІЧНЕ ПРИЧОРНОМОР'Я
   ПОДІЛЛЯ
   ПОЛІССЯ
   СЕВАСТОПОЛЬ
   УКРАЇНСЬКЕ БАРОКО
   УСПЕНСЬКИЙ СОБОР (КИЇВ)


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського