До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Довнар-Запольський Митрофан Вікторович 

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/REF0007198


Категорія:ПЕРСОНАЛІЇ   

 Історики   Етнографи   Архівісти   

ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКИЙ МИТРОФАН ВІКТОРОВИЧ (1867–1934)
Варіанти
написання:

Доўнар-Запольскі Мітрафан Віктаравіч (Білоруська)

Довнар-Запольский Митрофан Викторович (Російська)

Dovnar-Zapolsky Mytrofan (Англійська)

Запольський-Довнар Митрофан Вікторович (Українська)


Довідкові
ресурси:
 • Вікіпедія
 • Енциклопедія історії України (ЕІУ)
 • Internet Encyclopedia of Ukraine (IEU)
 • Енциклопедія сучасної України (ЕСУ)

 • історик, етнограф, археограф


  Праці Література 

  Пов’язані рубрики:

   КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ СТАРОВИНИ ТА МИСТЕЦТВА
   КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
   КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
   ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА

  Пов’язані персоналії:

   МАКСИМОВИЧ ГЕОРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
   СМИРНОВ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського