До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Історія державної служби в Україні. Т. 1  (2009)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001967


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ
Т. 1
Автор(и):
Аркуша Олена Георгіївна
Бойко Олег Вікторович
Бородін Євген Іванович
Віднянський С. В.
Гай-Нижник П. П.
Мотренко Тимофій Валентинович (відп. ред.)
Смолій В. А. (відп. ред.)
Дата(и):2009


 Переглянути документ     Електронна бібліотека Інституту історії України 


Опис документа:

Історія державної служби в Україні : у 5 т. / Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії України НАН України. - Київ : Ніка-Центр, 2009.

Т. 1 / [О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін та ін. ; відп. ред.: Т. В. Мотренко, В. А. Смолій]. – 2009. – 542 c. : іл.


У першому томі "Історії державної служби в Україні" аналізується широкий спектр проблем, пов'язаних з державотворчим процесом, політико-адміністративним устроєм, організацією державного управління та державної служби та діяльністю державних службовців. Авторський колектив починає своє дослідження з аналізу взаємовідносин давніх держав та суспільств на території України і завершує його характеристикою державотворчого процесу в Західноукраїнській Народній Республіці. Аналізуються всі форми і типи (національний, імперський, окупаційний) управлінської діяльності на українських землях.

Тираж: 1000 пр.


Довідки про авторів:

 АРКУША ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА
 БОЙКО ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
 БОРОДІН ЄВГЕН ІВАНОВИЧ
 ВІДНЯНСЬКИЙ СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ
 ГАЙ-НИЖНИК ПАВЛО ПАВЛОВИЧ
 МОТРЕНКО ТИМОФІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
 СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
 НІКА-ЦЕНТР

Пов'язані документи:


 • Історія державної служби в Україні. Т. 2 (2009)
 • Історія державної служби в Україні. Т. 3 : Документи і матеріали. V ст. до н. е. - 1774 р. (2009)
 • Історія державної служби в Україні. Т. 4 : Документи і матеріали. 1775-1913 (2009)
 • Історія державної служби в Україні. Т. 5 : Документи і матеріали, Кн. 1. 1914-1991 (2009)
 • Історія державної служби в Україні. Т. 5 : Документи і матеріали, Кн. 2. 1991-2009 (2009)

 • Теми:

 • Органи державної влади


 • Рубрики:

   БОСПОРСЬКА ДЕРЖАВА
   ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
   ГЕТЬМАНЩИНА
   ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
   ЗОЛОТА ОРДА
   КИЇВСЬКА РУСЬ
   КРИМСЬКЕ ХАНСТВО
   РІЧ ПОСПОЛИТА
   УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
   УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
   ХОЗАРСЬКИЙ КАГАНАТ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського