До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Бойко Іван Давидович 

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ref0011592


Категорія:ПЕРСОНАЛІЇ   

 Історики   

БОЙКО ІВАН ДАВИДОВИЧ (1899–1971)

Довідкові
ресурси:
 • Інститут історії
 • Енциклопедія історії України (ЕІУ)
 • Енциклопедія сучасної України (ЕСУ)

 • історик-медієвіст (соціально-економічна та культурна історія України XVI–XIX ст., зокрема процес утворення старшинського землеволодіння на Переяславщині після визвольної війни 1648–1654)


  Праці 

  Пов’язані рубрики:

   ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
   ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ М. Т. РИЛЬСЬКОГО
   КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
   ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського