До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Alma Mater: Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920. Кн. 2 :  Університет св.Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського (2001)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000013395


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ALMA MATER: УНІВЕРСИТЕТ СВ. ВОЛОДИМИРА НАПЕРЕДОДНІ ТА В ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1920
Кн. 2 : УНІВЕРСИТЕТ СВ.ВОЛОДИМИРА ЗА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТА ГЕТЬМАНАТУ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО
Автор(и):
Короткий Віктор Андрійович (авт.-упоряд.)
Ульяновський Василь Іринархович (авт.-упоряд.)
Дата(и):2001


 ч. 1    ч. 2    ч. 3   


Опис документа:

Alma Mater: Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, док., спогади : в 3 кн. / авт.-упоряд. В. А. Короткий, В. І. Ульяновський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича, Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського НАН України. - К. : Прайм, 2000 - 2002. - (Серія "Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників"). - ISBN 966-95679-2-0

Кн. 2 : Університет св.Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – 2001. – 704 с.: іл. – ISBN 966-95679-7-1.


У другій книзі тритомного збірника подано офіційні документи, щоденники і спогади сучасників про життя київського Університету св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського (початок, продовження ‒ в третій книзі). Вперше публікуються численні архівні документи та фотоматеріали, що цілком по-новому репрезентують університет в роки Української революції. Видання адресовано історикам, діячам освіти і культури, випускникам, студентам та викладачам Alma Mater, усім шанувальникам Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Довідки про авторів:

 КОРОТКИЙ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ
 УЛЬЯНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ІРИНАРХОВИЧ

Довідки про колективи:

 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. О. МАКСИМОВИЧА
 НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Теми:

 • Навчальні заклади
 • Освітяни


 • Рубрики:

   БІЙ ПІД КРУТАМИ
   КИЇВ
   МОЛОДЬ
   УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
   ЦЕНТРАЛЬНА РАДА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського